Home » Posts tagged with » образ

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Фейлетоните на Алеко Константинов – огледало на нравите на епохата

  Големият писател и публицист Алеко Константинов, автор на вечната книга “Бай Ганьо” и на пътеписа “До Чикаго и назад”, разполага в своето творчество с голям набор от публицистични творби посветени на заобикалящата го действителност. Той създава галерия от образи и типове, които според него са характерни за епохата, в която живее. Заел се да […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Социално,национално и общочовешкото у Бай Ганьо

В творбата на Алеко Константинов “Бай Ганьо” се разглежда огромен диапазон от проблеми на действителността и живота на българина. Въздействието на това произведение е толкова силно, че вече повече от 100 години е център на литературни дискусии. Като цяло “Бай Ганьо” буди множество въпроси и литературни проблеми. Най-основните са за типичността на Бай Ганьо- дали […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ОСОБЕНОСТИ НА ПОЕТИКАТА В ТРИПТИХА „ТИХИЯТ ПРОЛЕТЕН ДЪЖД”, „СВЕТЛО УТРО” И „КРЪГОЗОРИ НАДВЕСЕНИ”

Общата минорна тоналност, подчинена на страданието; темата за невъзможната любов, погубвана от ежедневието, и ми¬сълта за кръговратите в природата и в човешкия живот да ват основание трите сти¬хотворения на Николай Лилиев „Тихият пролетен дъжд”, „Светло утро” и „Кръго¬зори надвесени” да се възприемат като триптих. Лирическите миниатюри изповяд¬ват стремежа към себепознание. Драма-тични по основното си звучене, […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Прометей и Океан – готовността за саможертва срещу примирението със злото

В “Прикованият Прометей” Есхил пресъздава образа на бореца с несломим дух, обрекъл се в името на благоденствието на човека. Високохуманната му цел е извор на духовна и физическа сила. В неговия образ съчетаването на волята на съдбата и личната воля води до велик подвиг. Героическият образ на Промитей се оформя в неговия първи монолог. Приятел […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Прикованият Прометей

Образът на Прометей остава дълготраен израз на борбеното начало в личноста, която се стреми към прогреса и чийто водещ знак е хуманизмът. Прометей е човеколюбец, прозорлива личност, най-високо от всички ценности на света, той поставя човешкия живот и зачитането на човешкото достойнство. Той е великодушен,способен да изпитва най-дълбоки чувства. Прометей е символ на борещата се […]

Page 1 of 8123Next ›Last »