Home » Posts tagged with » обаче

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Възстановяване на българската държавна независимост. Освободително движение на първите Асеневци

Българската държава е една от най-старите на Балканите. По своето развитие от 681г, тя се превръща в силен и важен фактор по тези земи. Благодарение на умелата политика на княз Борис и цар Симеон, България достига невиждана до този период мощ. Симеонова България става фактор в Европа, а не само на Балканите. В последсвие обаче, […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ЛИПСАТА НА МОЗЪК в “Дамата с рентгенови очи” – Светослав Минков

Светослав Минков е от онези странни, оригинални и присмехулни писатели, които не се открояват като водещи имена в рамките на една литература, но затова пък без тяхното присъствие тя значително би обедняла. Творческите му търсения са подвластни на естетиката на диаболизма, на фантастиката, на иронията и дори на гротеската, но се увеличават с най-голям успех […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ПРЕВРАТНОСТИ В ЖИВОТА НА ГЕРОИТЕ ОТ РАЗКАЗА” Дервишово семе” – Николай Хайтов

„Дервишово семе” е творба, изградена върху основата на силни драматични конфликти, белязали съдбата на Хайтовите герои за един продължителен период от живота им. Оплетени трайно в жесто¬кия възел между омраза¬та и любовта, те измерват житейското си битие с противоречивия ход на събитията, в който са във¬лечени най-често против волята си. Въпреки това Рамадан и Силвина […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Библията – Новия Завет

През второто десетилетие от управлението на император Гай Октавиан Август Римската империя преживява един от най-цветущите периоди от своето развитие. Нейните граници се простират от днешна Шотландия на север до пясъците на Египет и Судан на юг,от Атлантическия океан на запад до поречието на Тигър и Ефрат и до върховете на Кавказ на изток. Всеки […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Криворазбраната цивилизация”

Д.Вoйников написва комедията през 1871г., като първо я публикува по стр. на сп. “Учили-ще”, а скоро след това я издава в отделна книга. Темата на “Крврзбр цвл” е подсказана на Д.В. от самия живот на неговия народ. Изоли-ран в продължение на повече от 4 века, бг открива своята изостаналост от културното и икономическо развитие на […]

Page 1 of 41234