Home » Posts tagged with » нито

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Йордан Радичков – “Нежната спирала”

Разказът „Нежната Спирала” отразява откъсването на съвременния човек от природата, както и неговото трудно завръщане към съвършенствата на заобикалящия го свят и откриването на мястото му в него. За разказа са характерни нравствената разчувственост, както и константните и променливите чувства в човешката душа. Писателят, който успява да разчете тайнствения език на природата, изразява своята тревога […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ЛЪЖОВНАТАПУСТОТА И ИЗМАМНИТЕ ИДЕАЛИ – “Дамата с рентгеновите очи”

Със средствата на сатирата и елементи на фантастика Светослав Минков подлага на ос¬миване и остра критика нравите и порядките в едно общество, лишено от духовни цен¬ности и истински идеали. Разказът „Дамата с рентгеновите очи” поставя проблемите за стойностите в живота, за обезличаването на човешката индивидуалност и липсата на ду¬ховност, породени от настъплението на ма¬шините и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Десетте Божи заповеди тогава и сега – есе

В наши дни 10-те Божи заповеди изглеждат, меко казано, неактуални, а младите хора дори приемат някои от тях с доза ирония. Това е напълно разбираемо – след 2000 години съществуване и най-ортодоксалната теория би трябвало да придобие по-съвременен и разширен вид. Първите четири заповеди засягат строго задълженията към Бога – пренебрегвани от модерния и недотам […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Десетте божи заповеди

1.”Aз съм Господ,Бог твой..да нямаш други богове освен Мене” Тази заповед оставя началото на Моисеевия закон.С нея се слага преграда пред почитането на други богове,а също се подчертава монотеистичния характер на еврейската религия.За евреите съществува само един бог и еди народ,свързани с мистичен завет.В тази разпоредба се установяват нравствени и религиозни норми на колективното битие.С […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Библията – книга на книгите

Известният руски химик Ломоносов казва: “Съществуват две велики книги, които трябва да четем – природата и Библията. Първата, за да признаем Божието всемогъщество, втората – за да научим как да се спасим от греховете.Оригиналният текст на Библията не е променен, въпреки че има хиляди преписи и фрагменти.доказа стабилността на вида. Библията има силата да промени […]

Page 1 of 6123Next ›Last »