Home » Posts tagged with » никотиана

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Анализ на романа “Тютюн”

Романът “Тютюн” от Димитър Димов e безспорният триумф на националната ни проза. Подетата от Иван Вазов романова традиция с “Под игото” не намира достойни последователи в следващите десетилетия. Развоят на българската белетристика през XX век показва, че стойностните постижения са предимно в кратките прозаически жанрове. В този аспект творчеството на Димитър Димов извежда на нов, […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Романът „Тютюн” на Димитър Димов

Заглавието на романа „Тютюн” ориентира към историческото време на 30те и 40те години на 20 век и смисловот се свързва с името на „Никотиана”. Със звученето си „Никотиана” създава впечатлението за наркотик- привлекателен, опиващ и убиващ. Успоредно с това името напомня жена- присвлекателна , завладяваща, властна. Неслучайно в описанието се прави аналогия със затвор, съчетан […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Тютюнът като първообраз в романа “Тютюн”

Безспорно романът “Тютюн” съчетава в себе си богата палитра от образи, преживявания, емоции. Произведението е наситено с чувства и страсти, като на преден план изпъква разрушаващата, стихийна връзка между Борис и Ирина. Особено впечатляващ е фонът, на който е описана тази връзка – “Никотиана”. Какво характеризира “Никотиана” в романа? Разбира се, има различни мнения и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Романът “Тютюн” – метафора на едно общество

Романът “Тютюн” е художествено изображение на националния живот преди и по време на Втората световна война. В епически разгърнатите пространства на творбата се преплитат множество сюжетни линии, различни герои, съсловия и класи. Конфликтната сложност на техните отношения е център на авторовото внимание. Подобна романова схема е тиражирана в редица белетрестични произведения на 50-те години. “Тютюн” […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ДРАМАТА НА ЧОВЕКА И ВРЕМЕТО В РОМАНА “ТЮТЮН”

Димитър Димов изобразява трагичните, неразрешимите противоречия на човешката душа, страшната разрушаваща власт на страстите, безизходността на индивида, абсурдността на индивидуализма. Идейно-тематичните насоки на творбите му свързваме със силата на човешките страсти, амбиции и с трагизма на човешкия живот. Епичното начало в тях откриваме в интереса към историческия дух на времето, в многостранния обхват на изображението […]