Home » Posts tagged with » никола

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Характеристика на Никола и везира от „Извора на белоногата”

Пенчо Славейков принадлежи към първото поколение, едно ново поколение в българската култура, което свързва литературната традиция на Възраждането с модерното самосъзнание на творческата личност, характерно за началото на века. Той е първият български писател-европеец и сам се определя като “непоправим восточен човек”. Творчеството му е подчинено на глобални естетически позиции на твореца-европеец на българската литература. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Изворът на белоногата” – една страшна бяла балада в черно време

Петко Рачов Славейков е един от колосите на бълг. л-ра и един от “виновниците” за пораждането и развитието на българското националноосвободително движение. Чрез своето произведение “Изворът на Белоногата” той разказва с езика на поезията тъжната и пленяваща история за взаимно споделена, съвършена, но неблагополучна любов във време на робство, потисничество и тирания, за борбата между […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Изпитание и изкушение-размисли въррху образа на Гергана от поемата „Изворът на Белоногата”

П. Р. Славейков е най- представителната и най- разностранната фигура сред българските поети и книжовници за времето преди Освобождението. Той е един от първите писатели с висок професионализъм и ревностен радетел на българщината. Блестящото и дълбоко поетическо творение на Славейков е поемата-балада ”Изворът на белоногата”. Произведението се появява за пръв път през 1873 година в […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Нравствената красота на Гергана в „Изворът на белоногата”

Поетичният поглед на П.Р.Славейков в поемата „Изворът на белоногата” е насочен към родовия дух на българина към неговите нравствени „извори”,формиращи голямата възрожденска мяра за личното достойнство на човека.Идеята за наследената духовна сила на рода е въплатена в художествения образ на Гергана.Нейният нравствен облик е съзвучен с фолклорната представа за човешка красота: „Гергана,пиле шарено, Гергана, кротко […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Никола Вапцаров – “Кино” – Истината за живота – преживяна “човешка драма”

Търсената истина за живота в поезията на Никола Вапцаров е свързана вината с “една човешка драма”, преживяна от лирическия герой и изповядана в стихове от поета. Гледните точки, художествените рекурси на възприятие и изображение са винаго две. Едната въплъщава човешкото преживяване, а другата – лирическотосподеляне в художествен аспект на интимните вълнения, които се движат в […]

Page 1 of 212