Home » Posts tagged with » неписаните

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

МЯРАТА ЗА “ДОБРОТО” И “ЛОШОТО” В “АНТИГОНА”

Пети век преди новата ера, под небето на Тива ,на театрална сцена се играе трагедията на Софокъл “антигона”.Годините сте заличат много – сте се изгубят подробностите от бита , ще се променят декорите , хорът на старците няма да има същата сила на коректив на нашето мнение , но образите на две силни личности – […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Антигона” – трагичната обреченост на непреклонната личност

В трагедията”Антигона”един срещу друг се изправят два силни характера,всеки от които дръзко и настойчиво защитава своята позиция.Главната геройня-Антигона,е убедена в своята собствена истина и я защитава с всички сили и средства.Това нейно упорство я прави трагичен образ в произведението,което довежда до големия читателски интерес към творбата. Трагизмът на Антигона като силна и непреклонна личност се […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Мярата за “доброто” и “лошото” в “Антигона”

Пети век преди новата ера, под небето на Тива ,на театрална сцена се играе трагедията на Софокъл “антигона”.Годините сте заличат много – сте се изгубят подробностите от бита , ще се променят декорите , хорът на старците няма да има същата сила на коректив на нашето мнение , но образите на две силни личности – […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Антигона и Креон – конфликт между силни личности

Трагедията на Софокъл “Антигона“ принадлежи към вечните творби на световната литература. Днешният зрител открива в образите й прототипове на своето време. Софокъловите герои сами определят пътя, който ги извежда към нерадостната им участ. Трагичният конфликт е изграден върху противопоставянето на два принципа, върху две схващания за писаните и неписаните закони и норми. Застъпниците на тия […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Героизмът – нравствен избор или дълг – есе

Понятието „героизъм” е широко застъпено в литературата. То е обект на размисли за поети и писатели вече векове наред. А хората проявили героизъм биват увековечавани чрез думи в книги, чрез паметници и музеи. Така е било, така и ще бъде, защото неписаните човешки закони изискват да се преклоним пред делата на героите. В епохите на […]