Home » Posts tagged with » неговото

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Йордан Радичков – “Нежната спирала”

Разказът „Нежната Спирала” отразява откъсването на съвременния човек от природата, както и неговото трудно завръщане към съвършенствата на заобикалящия го свят и откриването на мястото му в него. За разказа са характерни нравствената разчувственост, както и константните и променливите чувства в човешката душа. Писателят, който успява да разчете тайнствения език на природата, изразява своята тревога […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Есхиливоят Прометей – символ на хуманизма и свободолюбието

Наричат Есхил баща на старогръцката трагедия, защото е първият велик трагик на Древна Атина. Сам активен участник в общественополитическия живот на родината си,в своите произведения тай поставя значими за общносттта проблеми, коита не са загубили значението си и до днес. Съвременник на гръко-персийските войни (роден през 525г. пр. Хр., умрял през 456г. пр. Хр.), той […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Мъртви души” – Николай Василиевич Гогол

Николай Василевич Гогол е един от най-оригиналните и самобитни руски писатели. Той е единственият в руската литература, който създава школа. Не случайно са казани думите на Достоевски: „ Всички ние излязохме изпод ”Шинел” на Гогол ” , т. е. всички те са се учили от Гогол. Под влияние на Гогол се формира т. нар. „натурална […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Личността на Паисий Хилендарски в „История Славянобългарска”

За родоначалника на Българското възраждане се знае много малко. Прахът на времето е заличил подробностите за неговия живот. Останалото е само делото му – малката, но неоценима по значение „историйца”, която изведе автора си на преден план сред фалангата безсмъртни личности на онази велика, стародавна епоха, която днес наричаме Българско възраждане. Останали са също легендите […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Шинел” – анализ

Световноизвестната повест на Гогол “Шинел отразява затворения микрокосмос на Петербург през 30-те години на 19 век. Описвайки съдбата на главния герой – дребния незначителен чиновник Акакий Акакивич, авторът отрича грозотата и антихуманността на старото руското общество. Акакий Акакиевич принадлежи към света на унизените и оскърбените. Неговият духовен свят е малък, а човешкото му достойнство-ограбено. Човекът […]

Page 1 of 212