Home » Posts tagged with » неговата

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Социално,национално и общочовешкото у Бай Ганьо

В творбата на Алеко Константинов “Бай Ганьо” се разглежда огромен диапазон от проблеми на действителността и живота на българина. Въздействието на това произведение е толкова силно, че вече повече от 100 години е център на литературни дискусии. Като цяло “Бай Ганьо” буди множество въпроси и литературни проблеми. Най-основните са за типичността на Бай Ганьо- дали […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ОСНОВНИЯТ КОНФЛИКТ В ” Дервишово семе”

Разказа поставя сериозни въпроси, свързани с рода и формиране етичния цвят на индивида. Противречието на законите на рода и утвърждаването на личността поражда драмата в творбата. Неумолими са законите на рода, не може истинския син на Родопа да не им се подчинява. Те са подредили живота на Рамадан, защото тяхната воля е по-силна от волята […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Естетическият идеал на Пенчо Славейков, въплътен във философските му поеми

Кръга “Мисъл”, част от който е и Пенчо Славейков, обръща сериозно внимание на духовните и общочовешки въпроси. Членовете на този кръг се заемат сериозно с “европеизиране на българската литература”. Тези именити автори и мислители желаят да разширят кръгозора и обхвата на българската литература. Да отделечат темата за народното и социално, като поставят на преден план […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Българи от старо време”

Безспорният връх в Каравеловата белетристика е повестта „Българи от старо време”, включена в книгата „Страници из книгата за страданията на българския народ”. В тази повест се съчетават на пръв поглед различни и дори противоположни настроения. Но именно това съчетание е една от причините, които превръщат „Българи от старо време” в творба, която до голяма степен […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на везира от поемата “Изворът на белоногата”

“Изворът”на българското достойнство остава завинаги “вграден”в художественото пространство на Петко-Славейковата творба ”Изворът на белоногата”.Красивата легенда за Гергана,останала вярна на любимия си към българското,звучи със стародавните гласове на митологичното предание, преплетено с народнопесенните стихови послания на Славейков.Чрез своето произведение той успява да вдъхне родолюбие и дух. подкрепа на своя народ, така нужни им за борбата срещу […]

Page 1 of 512345