Home » Posts tagged with » началото

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Но делото велико да стане…” – “Фауст”

Йохан Волфганг Гьоте е роден на 28 август 1749 г. във Франкфурт на Майн тогава част от Свещената римска империя. Баща му Гаспар Гьоте е юрисконсулт с титла императорски съветник. Той лично се грижи за началното образование на сина си, обучавайки го по музика,живопис и чужди езици. Гьоте по-късно учи право в университета в Лайпциг […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“История славянобългарска”

„История славянобългарска” неслучайно се смята за началото на българската възрожденска литература. Малка по обем,но уникална по своето значение, творбата на Паисий Хилендарски въплащава идеята за националното пробъждане. За да реализира своя творчески замисъл, хилендарският монахсъбира дълго и старателно материалите за българската история. Още в началото на своето историческо съчинение Паисий Хилендарски подчертава значението на своята […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Език, народ и минало – ключови понятия в “История Славянобългарска” от Паисий Хилендарски

Произведението “История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски възниква през 1762 година.То олицетворява, засилва и подхранва започналия по това време сред българите процес на изграждане на национална идентичност. Има за цел да възкреси народното самосъзнание на поробения народ чрез достойния спомен за славното му минало. Годината, през която светогорския монах написва творбата си, със сигурност не бележи […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Адът на Данте

Творбата е написана по образец на църковно- християнската литература, доказателство за това са многото символи и алегории.Самото пътуване на Данте е символично.То показва пробуждането на човешката съвест.За да се откъсне от самозаблудите , човек трябва да познае себе си.Спасението идва след преодоляването на слабостите. Вергилий, водачът на Данте през ада и чистилището, е не само […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Идеята за човешкото братство в разказа „Серафим”

Този разказ е ключов за всеки, който иска да изследва хуманизма и нравствените внушения на Йовковата белетристика. Той е включен в цикъла „Женско сърце”, където свързващият мотив е доброто отношение между хората. Има определени прилики с разказа „По жицата” не само на смислово, но и на композиционно ниво. И тук в началото на разказа е […]