Home » Posts tagged with » народа

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„На острова на Блажените” – Литературна мистификация от голяма класа

Пенчо Славейков е един от най-големите поети-класици на България. Като член на кръга „Мисъл”, в който членуват още д-р Кръстев, Петко Тодоров и Пейо Яворов, той се нарежда сред най-отявлените български творци. Едно от неговите най-оригинални произведения е „На Острова на Блажените. В тази книга най-ясно проличават усилията на поета да бъде дълбоко национален автор, […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – Константин Преславски

Сред най-значимите произведения на старобългарската литература е акростихът “Азбучна молитва”,написан от Константин Преславски и посветен на официалното приемане на славянската писменост в България.В творбата се преплитат чувство на городост и вълнение от факта,че най-сетне славянските народи ще могат да почитат Бога на собствения си език. “Азбучна молитва” е една незабравима,лирична творба,защото тя вълнува както с […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Патриотичният подем и духовното израстване на българския народ в “Под игото”

Творчеството на Вазов е художествена изява на един от най-драматичните и преломни моменти в националното ни развитие. То е символ на раждането и утвърждаването на новата българска литература, неотделим компонент от историческата ни и културна памет. Патриотизмът е ръководен принцип в гражданската и творческа биография на писателя, предаността и любовта към България са мерило за […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„На острова на Блажените” – Литературна мистификация от голяма класа

Пенчо Славейков е един от най-големите поети-класици на България. Като член на кръга „Мисъл”, в който членуват още д-р Кръстев, Петко Тодоров и Пейо Яворов, той се нарежда сред най-отявлените български творци. Едно от неговите най-оригинални произведения е „На Острова на Блажените. В тази книга най-ясно проличават усилията на поета да бъде дълбоко национален автор, […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Минало и съвременност в “История славянобългарска”

Паисий Хилендарски е първият изразител на формиращото се българско национално самосъзнание, което търси своите идейни и художествено – емоционални основания. През епохата на Възраждането е особено наложително младата българска нация да намери в своята литература, будещи възхищение примери на отстояване на националната чест и достойнство дори пред заплахата от насилие и да получи модели на […]

Page 1 of 7123Next ›Last »