Home » Posts tagged with » намира

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Емилиян Станев – “Крадецът на праскови” – анализ

1.Заглавието (метафорични значения)- Не разкрива основната тема, но характеризира до известна степен главния герой и ситуацията , защото Иво открадва за себе си и за Елисавета любов и щастие от един разрушен свят във време на война.Светът , в който човешкият живот не е ценност, ревниво пази установените порядки чрез предразсъдъците на обществото .В опита […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Комичното и трагичното в повестта “Шинел”

Като естетически категории комичното и трагичното в изграждане на своите образи са застъпили много писатели.Николай Василиевич Гогол в комичен аспект разкрива героите си в поемата “Мъртви души.” Най-ироничен е писателят към Плюшкин,когото нарича “дупка на човечеството.”Трагичното идва,когато героят носи благородни чувства,но не намира щастие в живота. В повестта “Шинел” Гогол изгражда образа на депертаменския чиновник […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Шинел” – анализ

Световноизвестната повест на Гогол “Шинел отразява затворения микрокосмос на Петербург през 30-те години на 19 век. Описвайки съдбата на главния герой – дребния незначителен чиновник Акакий Акакивич, авторът отрича грозотата и антихуманността на старото руското общество. Акакий Акакиевич принадлежи към света на унизените и оскърбените. Неговият духовен свят е малък, а човешкото му достойнство-ограбено. Човекът […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Комичното и трагичното в повестта “Шинел”

Като естетически категории комичното и трагичното в изграждане на своите образи са застъпили много писатели.Николай Василиевич Гогол в комичен аспект разкрива героите си в поемата “Мъртви души.” Най-ироничен е писателят към Плюшкин,когото нарича “дупка на човечеството.”Трагичното идва,когато героят носи благородни чувства,но не намира щастие в живота. В повестта “Шинел” Гогол изгражда образа на депертаменския чиновник […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„ НЕМИЛИ – НЕДРАГИ ” – Кратък анализ на книгата

Една от творбите на големия писател и поет Иван Вазов е „ Немили–недраги ” . Още заглавието , значението на тези думи , ни въвеждат в настроение и чувства на жалост и мъка . То ни подготвя за темата засегната в това произведение . Вазов е пионер в българската балетристика , но той умело намира […]

Page 1 of 212