Home » Posts tagged with » мрака

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовната лирика на Пейо Яворов

В началото на XXв. в България творят някои от най-големите писатели и поети в нашата история. Един от тях е Пейо Крачулов Яворов. Той е член на кръга „Мисъл”, в който са събрани едни от най-великите литературни умове на онова време – Пенчо Славейков, Петко Тодоров и идеологът доктор Кръстев. Яворов се нарежда с блясък […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА” ПЕСЕНТА – ИЗПОВЕД И ВЪЗХВАЛА НА ЧОВЕКА

Стихотворението „Песенза човека” прославя и възвеличава човека, способен на нравствено прераждане и духовно извисяване. Песента на осъдения на смърт е прозрение за зле устроения свят и за мястото му w него, но в същото време тя е и откровение, и изповед за вярата му в бъдещето: Животът ще бъде по-хубав От песен, по-хубав от пролетен […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Да бъде ден” – Христо Смирненски

Стихотворението “Да бъде ден!” е написано от Смирненски специално за едноименната стихосбирка и определя заглавието й.От начало поетът е смятал да я нарече “През бурята”според заглавието на друга емблематична творба.Всъщност тази замяна не е толкова невинна и продиктувана само от стилистични мотиви.Тя определя основният ключ,през който ще се чете цялата стихосбирка.Двете заглавия акцентиран на две […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Да бъде ден” – Христо Смирненски

В историята на българската литература стихосбирката на Хр. Смирненски “Да бъде ден“ дълго време се интерпретира като етапен текст, който маркира един “от върховете на революционната поезия” От гледна точка на историческия и културен фон поетическите текстове на Смирненски се ситуират в контекста на ключови европейски и български политически събития – Октомврийската революция в Русия […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Димчо Дебелянов – “Спи градът”

Димчо Дебелянов е най нежният български лирик. Поет е по призвание. Той принадлежи към литературния кръг “Звено”. Това е най-значителната “крепост” на втората вълна на българската модерна литература от началото на века. За роденият на 28 март 1887 г. в Копривщица лирик, образът, който неизменно присъства в творбите му, е този на града. Градът за […]