Home » Posts tagged with » мотиви

10 задължителни панталонки – лято 2013

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

10 задължителни панталонки – лято 2013

1. Ярки

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Романът „Граф Монте Кристо“

Организация на епизодите Това, което най-явно се очертава като многообразие, е множеството реализирани епизоди, които са организирани помежду си в сложна мрежа от отношения, т.е. има усложнена интрига. Все пак историята не е изложена хаотично, а е мотивирана от положената цел на основния герой. Така авторът като че дава инициативата на основния си герой да […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Едмон Дантес в “Граф Монте Кристо”

Едмон Дантес – главен герой в романа “Граф Монте Кристо”, притежава много от характерните черти на романтическия герой. Той е поставен при изключителни обстоятелства, с които трябва да се бори: отначало като затворник, по-късно като граф. От това произтичат различни промени както в неговия живот, така и в този на останалите герои. Прекрояват се пространства, […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Никола Вапцаров – “История” ( анализ )

Стихотворението “История“ е едно от най – сложните и трудни за интерпретация стихотворения на Никола Вапцаров . Както при всички стихотворения на поета и тук смисълът е много ясен , а въздействието върху читателя – силно и еднозначно . Трудността идва от това , че тези така ясни смисъл и въздействие се формират под влиянието […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Спи градът” – Димчо Дебелянов

Несъмнено водещият мотев в „В спи градът” е вариация на знаменитото стихотво- рение на Пол Вертер „Плаче сърцето ми”, където се обиграват двете значения на френския глагол „pleur” – „вали” и „плаче”. В творбата на Дебелянов образът е транс- формиран в повторението „а дъждът ръми, ръми, ръми…”. Стехотворението само започ- ва оттук. Мотивът е разработен […]