Home » Posts tagged with » мозък

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ЛИПСАТА НА МОЗЪК в “Дамата с рентгенови очи” – Светослав Минков

Светослав Минков е от онези странни, оригинални и присмехулни писатели, които не се открояват като водещи имена в рамките на една литература, но затова пък без тяхното присъствие тя значително би обедняла. Творческите му търсения са подвластни на естетиката на диаболизма, на фантастиката, на иронията и дори на гротеската, но се увеличават с най-голям успех […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ЛЪЖОВНАТАПУСТОТА И ИЗМАМНИТЕ ИДЕАЛИ – “Дамата с рентгеновите очи”

Със средствата на сатирата и елементи на фантастика Светослав Минков подлага на ос¬миване и остра критика нравите и порядките в едно общество, лишено от духовни цен¬ности и истински идеали. Разказът „Дамата с рентгеновите очи” поставя проблемите за стойностите в живота, за обезличаването на човешката индивидуалност и липсата на ду¬ховност, породени от настъплението на ма¬шините и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Дамата с рентгенови очи” – Светослав Минков

Творчеството на Светослав Минков са нещо съвсем ново, нетрадиционно за литературния свят от 30-те години на 20-ти век.Градът в неговата белетристика е населен с хора автомати, с малки, незначителни, бездуховни същества. “Дамата с рентгеновите очи” е огледало на ограничения и безсмислен живот на хайлайфа. В разказа писателят, описвайки света на хората марионетки, внушава, че богатството, […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ИДЕЯТА ЗА ОБЕЗЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА В РАЗКАЗА “ДАМАТА С РЕНГИНОВИТЕ ОЧИ”

Светослав Минков е един съвременен писател с оригинален стил. Неговата творба “Дамата с рентгеновите очи “ се характеризира с необикновен и причудлив сюжет, който по твърде оригинален и неповторим начин, започвайки с пародия, минава в карикатура, после в гротеска и накрая с хипербола осмива едно общество, наречено хайлайф. Отначало писателят ни поднася някаква тайнствена, загадъчна […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Дамата с рентгеновите очи”-разказ за един лишен от духовност свят

В “Дамата с рентгеновите очи” чрез сатирата и елементите на фантастиката Светослав Минков осмива хайлайфа лишен от духовни цинности и истински идеали. Темата в разказа е фалшът,грозотата и безсмислието на хайлайфа.Творбата представя абсурдното като реално и показва цялата му нелепост. Героите на разказа са представени изцяло в отрицателна светлина.Те принадлежат към хайлайфа,а животът им е […]

Page 1 of 212