Home » Posts tagged with » младостта

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Дъждът като небесно писмо

Страхът от природния свят е най-дълбоко за легналото чувство у митологичния човек.За да го преодолее той изпитва нужда от подкрепата на добри сили,въплътени в образи като този на Лилиевият пролетен дъжд- небесен вестител. Пролетният дъжд е символ на възраждащите се любов и надежда след зимата.От друга страна дъждът е мимок=летен а с него си отиват […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Христо Смирненски – СТИХОТВОРЕНИЯТА „СТАРИЯТ МУЗИКАНТ”, „ЦВЕТАРКА”

Обща теза: В стихосбирката си „Да бъде ден” (1922г.) , освен „Зимни вечери”, Смирненски пише още няколко стихотворения, посветени на социално онеправданите в големия град. Така се оформя своеобразен цикъл (”Децата на града”), в който влизат „Братчетата на Гаврош”, „Цветарка”, „Улична жена”, „Старият музикант”. Лирическите персонажи в тях са обединени от своята лична и социална […]