Home » Posts tagged with » мислене

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Преобърнатият патриархален ред в “Преди да се родя”

Ивайло Петров е един от най-противоречивите автори ,които съзнателно рушат законите при изобразяването на патриархалния свят. Любимите му теми са свързани с живота и народопсихологията на българина.Неспокойният му дух непрестанно провокира и изненадва читателите и ги кара да се вглеждат с преценяващ поглед и да измерват ставащото от всички страни.По необичаен начин вплита събития от […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Прометей – човеколюбец и борец срещу тиранията,примирението с неправдата

Древногръцкият драматург Есхил с право е наречен баща на старогръцката трагедия.Той е автор на над 70 трагедии,сред които се откроява „Прикованият Прометей”.Не е разкрит драматичният сблъсък между хуманизма и деспотизма спиращ човешкия прогрес.Конфликтът в творбата е реализиран чрез противопоставяне на човеколюбецът Прометей на враговете на човешкия прогрес в лицето на Зевс и неговите поддръжници. Прометей […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Анализ на пета новела от ден седми от „Декамерон”

„Декамерон”, от Джовани Бокачо, е творба, писана в началото на Ренесансовия период в Италия. В нея се разказват новели свързани с битието на хората по това време, с техните житейски проблеми и това как да се справят с тях. Седем жени и трима мъже разказват свои и чужди истории, за да избягат от опасността от […]