Home » Posts tagged with » миналото

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Преди да се родя” – Ивайло Петров

Повестта „Преди да се родя” предлага нео¬бичаен поглед към традициите, миналото, към познатото и скъпото, свързано с детството, се¬мейството, рода. Читателят вижда като през криво огледало патриархалния бит в неговата изостаналост, безпросветност и ограниченост. В съзнанието на българина патриархалното об¬щество е обвеяно с романтиката на един под¬реден, изконен свят, в който се формират ис¬тинските човешки […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Иронията на разказвача в повестта “Преди да се родя”

Повестта на Ивайло Петров -“ Преди да се родя” , представлява един нов , различен ,странен и ироничен поглед към ценностите в патриархалното семейство на село. Освен тази странност в повестта впечатление прави , това че разказвача е едно все още неродено дете. То знае какво се е случило в миналото , но също и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовната лирика на Димчо Дебелянов

В поезията на Димчо Дебелянов се откроява образа на любовта. Той е ситуиран в пространствата на миналото или бъдещето. Той е блян и спомен. Любовта е извисена, пречистена от злободневните, ежедневни проблеми на бита, тя е копнеж и идеал. Смисъла на любовта при Дебелянов е в бляна, в мечтата към завръщане на отминалата святост на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ренесансови възгледи в “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски

Паисий Хилендарски завършва своята “История” в 1762 г. Тя е единственото му произведение – неразделна част от духовното му битие. Написването й, е цел и смисъл на живота на Паисий, изпълнение на висша мисия. Като такава я осъзнава и с гордост изповядва: “Аз, Паисий, йеромонах и проигумен Хилендарски, събрах и писах, от руските прости речи […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Минало и съвременност в “История славянобългарска”

Паисий Хилендарски е първият изразител на формиращото се българско национално самосъзнание, което търси своите идейни и художествено – емоционални основания. През епохата на Възраждането е особено наложително младата българска нация да намери в своята литература, будещи възхищение примери на отстояване на националната чест и достойнство дори пред заплахата от насилие и да получи модели на […]

Page 1 of 512345