Home » Posts tagged with » култура

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Шестоднев” – Йоан Екзарх

„Шестоднев” от Йоан Екзарх е съчинение, посветено на сътворението на света. В духа на средновековното мислене, то дава отговори на вечните въпроси, вълнуващи човека: Как е създаден светът? Как са се появили звездите и планетите? Какво представляват небесните тела? Как са произлезли расенията и птиците? Защо са различни? Как се е появил човекът? Каква е […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„За буквите” – Черноризец Храбър

Исторически значим и ритуално красив е поводът за нписване на полемичната апология „За буквите”. Текстът е произнесен публично пред събраното множество през 893 година по време на Преславския събор, който провъзгласява за княз на България третият син на Борис – Симеон. Полемиката, спорът за славянските букви прераства в тържествена защитна пледоария, утвърждаваща светлата духовна кауза […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Проблематичният българин у “Бай Ганьо”

Eдва ли има друг образ в нашата литература, така различно и противоречиво тълкуван, както Алековия “Бай Ганьо”. Мнозина го считат за типичен представител на българския характер, нещо повече – на българския национален дух. Считат бай Ганьо за събирателен тип на българин, едва засегнат от културата, самонадеян, пресметлив. В произведението си Алеко Константинов предствя нашия колоритен […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ренесансови възгледи в “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски

Паисий Хилендарски завършва своята “История” в 1762 г. Тя е единственото му произведение – неразделна част от духовното му битие. Написването й, е цел и смисъл на живота на Паисий, изпълнение на висша мисия. Като такава я осъзнава и с гордост изповядва: “Аз, Паисий, йеромонах и проигумен Хилендарски, събрах и писах, от руските прости речи […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Паметта и забравата в “История славянобългарска “

Увод: История славянобългарска е първото произведение в новата българска литература, отражение на епохата на Българското възраждане. Пайсий създава своята ” историйца”, за да пробуди в българите най-святата добродетел-родолюбието, и осъди безпо¬щадно отцеругателството и родоотстъпничеството. ТЕЗА: “История славянобългарска“ представлява цялостен поглед към миналото и паметта на българския народ. Проучването на исторически извори и познаването на фактите […]

Page 1 of 212