Home » Posts tagged with » константин

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина

Въпреки че княз Борис I извоюва самостоятелна българска църква, все пак съществува реална заплаха от политическото и културно влияние на Византия. Основен фактор за имперското влияние в България е широкото използване на гръцки език. Единствения начин за запазване на националната идентичност е налагането на официялен писмен език въз основа на говоримия славянски. Княз Борис високо […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – Константин Преславски

Акростихът “Азбучна молитва” на Константин Преславски е произведение, посветено на приемането на писмеността на Кирил и Методий за официална в България. В съкровената изповед старобългарския поет дава висока оценка на стойността и значението на писменото слово за непросветения славянски народ. Той изразява своята дълбока почит и преклонение пред създателите на книжнината… Акростихът “Азбучна молитва” на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – анализ

Произведението „Азбучна молитва” е създадено в самия край на девети век. То е едно от най-старите от вида си и е образец на декламационната поезия. Делото на Константин Преславски е напълно оригинална част от старобългарската литература. Отразява атмосферата на епохата на културен и политически възход, последвала приемането на християнството и утвърждаване на богослуженето на роден […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Азбучна молитва” – Константин Преславски

Сред най-значимите произведения на старобългарската литература е акростихът “Азбучна молитва”,написан от Константин Преславски и посветен на официалното приемане на славянската писменост в България.В творбата се преплитат чувство на городост и вълнение от факта,че най-сетне славянските народи ще могат да почитат Бога на собствения си език. “Азбучна молитва” е една незабравима,лирична творба,защото тя вълнува както с […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Константин Преславски – „Азбучна молитва” ЛИРИЧНАТА ИЗПОВЕД НА ДУХА ПРЕД СВЕТОСТТА НА СЛОВОТО

Духовно вглъбение, тишина и мисловен размисъл внушават уводните стихове на „Азбучна молитва” – съкровената интимна изповед на Константин Преславски пред светостта на буквеното слово. За старобългарския творец раждането на словото като звук и писмен знак е тайнство не само на мисълта, но и на душата. Невидимия творчески свят на човешкото интелектуално АЗ намира материалната си […]

Page 1 of 212