Home » Posts tagged with » климент

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина

Въпреки че княз Борис I извоюва самостоятелна българска църква, все пак съществува реална заплаха от политическото и културно влияние на Византия. Основен фактор за имперското влияние в България е широкото използване на гръцки език. Единствения начин за запазване на националната идентичност е налагането на официялен писмен език въз основа на говоримия славянски. Княз Борис високо […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Лични и национални терзания на героите в романа “Железният светилник” на Димитър Талев

Романът ”Железният светилник” е първият от четирилогията на Димитър Талев посветена на Македония. Пресъздава се живота на българите там, борещи се за свобода. В романът чрез Глаушевият род се представя борбата за свобода- лична, общонародна и общочовешка. Психологията е важна част от формирането на рода под въздействие на съдбовни събития. Отразени са конфликтите и взаимоотношенията […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Аврам Немтур – “Железният светилник”

Аврам Немтур е сред най-категорично отрицателните образи в романа “Железният светилник”, но изключително важен за изясняване на основния идеен сблъсък на епохата. Той е един от основните опоненти в борбата срещу гръкоманството, представител на тежките чорбаджии, които имат интерес от запазване на статуквото. Героят макар и да е сто процента отрицателен,н е е лишен от […]