Home » Posts tagged with » кирил

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина

Въпреки че княз Борис I извоюва самостоятелна българска църква, все пак съществува реална заплаха от политическото и културно влияние на Византия. Основен фактор за имперското влияние в България е широкото използване на гръцки език. Единствения начин за запазване на националната идентичност е налагането на официялен писмен език въз основа на говоримия славянски. Княз Борис високо […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите”- защита на писмеността

Ревностен последовател на Крило-Методиевото дело, Черноризец Храбър е страстен негов бранител. Трезвата му преценка на учен, ангажиран със съдбините на своя славянски род го подтиква да напише безсмъртното си произведение “За буквите”. В тази творба с много страст старобългарският творец осъществява своята пламенна защита на славянската азбука, утвърждава и възвеличава славянската писменост. Своята защита Черноризец […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„За буквите” – Черноризец Храбър

Исторически значим и ритуално красив е поводът за нписване на полемичната апология „За буквите”. Текстът е произнесен публично пред събраното множество през 893 година по време на Преславския събор, който провъзгласява за княз на България третият син на Борис – Симеон. Полемиката, спорът за славянските букви прераства в тържествена защитна пледоария, утвърждаваща светлата духовна кауза […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите”- възхвала на писмеността

Създадено през ІХ век, съчинението “За буквите” е познато на съвременния читател не с оригиналния си вариант, а благодарение на преписите, създавани през вековете. Когато е създадено съчинението, неговата стойност се измерва с проявения хуманизъм, държавнотворческа мъдрост и християнска убедителност. “За буквите” има изключително висока духовна стойност, от която българските книжовници през средновековието черпят морални […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите”- възхвала и защита на писмеността

Самият научен спор,който води Черноризец Храбър за произхода на славянските писмена чрез художественния текст на трактата “За буквите”,разкрива духовната сила на човешката мисъл,която без буквените знаци остава незрима и разпиляна в хода на времето. Черноризец Храбър,прозрял силата на българския дух в същността на собствената си творческа мисъл,се бори “за буквите”,за славянските писмена,чрез които да докаже […]

Page 1 of 212