Home » Posts tagged with » картина

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Идеи и проблеми в „Сън за щастие”

Пенчо Славейков е един от най-видните членове на кръга „Мисъл”, в който членуват още и Петко Тодоров, Пейо Яворов и идеологът д-р Кръстев. Лириката му е много явно свидетелство за неговия талант. За него е характерна една типична интимност, която не е временно явление в творчеството му, а е постоянна тенденция, върху която той работи […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Дядо Горио” – реалистична картина на времето

Оноре дьо Балзак е писател, пресъздал в произведенията си реалистична картина от живота на френското общество. Първоначалният му замисъл е да създаде сто творби, които да бъдат включени в цикъла от белетристични творби “ Човешка комедия “. Техният брой обаче е осемдeсет и три. “Дядо Горио “ е произведение, в което се разкрива съдбата на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Немили недраги ” – първа глава – Трансформиращ преразказ от името на Бръчков

Син на един богат свищовски търговец,аз зарязах тайно магазията на баща си,защото ми беше омръзнало сигурното и егоистично съществуване. Дори бях написал цяла патриотическа поема,но уви, забравил да взема пари за разноски. За щастие, когато пристигнах, на пристанището срещнах един хъш, който ме заведе в една кръчма. Нощта беше влажна и мрачна, а браилските улици […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Художественият свят в поемата “Септември”

Художественият свят на “Септември” е необичайно дълбок, сложен и противоречив. Изчерпването на неговото своеобразие естествено изисква съответна задълбоченост и многостранност на усилията на изследвача. Настоящата статия има в това отношение скромни претенции – нейна цел е да покаже някои най-общи принципи в изграждането на идейно-художествения свят на поемата, оставяйки настрана някои съдържателни аспекти и маса […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ЖИВОТЪТ НА ХЪШОВЕТЕ СПОРЕД І ГЛАВА НА ПОВЕСТТА “НЕМИЛИ-НЕДРАГИ”

Повестта “Немили-недраги” възкресява спомена за българските емигранти в Браила преди освобождението. Чрез майсторски изградените образи на хъшовете Вазов доказва, че това са българи, достойни за уважение. Животът на хъшовете в чуждата страна е труден, изпълнен с лишения и несгоди. Емигрантите съществуват в изключителна оскъдица, в отчайваща безизходност, но съхраняват непокътната обичта си към родината и […]

Page 1 of 3123