Home » Posts tagged with » истории

Теми за разговор по време на среща

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Теми за разговор по време на среща

Когато си на среща, искаш да прекараш забавна вечер, изпълнена с интересни разговори, а не просто да се зяпате странно и да има ужасно дълги паузи между темите на разговор. Когато се отправяш към среща, облечи се подобаващо и бъди готов/а да поддържаш разговор на теми, които са приятни и за двама ви.

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Език, народ и минало – ключови понятия в “История Славянобългарска” от Паисий Хилендарски

Произведението “История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски възниква през 1762 година.То олицетворява, засилва и подхранва започналия по това време сред българите процес на изграждане на национална идентичност. Има за цел да възкреси народното самосъзнание на поробения народ чрез достойния спомен за славното му минало. Годината, през която светогорския монах написва творбата си, със сигурност не бележи […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ренесансовата визия за света , отразена чрез авторовите намеси в ‘’Декамерон’’

Светът в “Декамерон “ е този , в който персонажите проявяват различни страни от характера си , разкривайки своята жизнена философия . Чрез разказаното в новелите читателят има възможността да се докосне до човешките взаимоотношения , отразени в Бокачовата творба . Те са изпълнени с лични амбиции, пристрастия , мъдрост , наивност , добронамереност, злост […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Декамерон”

По думите на знаменития италиански критик Франческо де Санктис „Декамерон” се появява като гръм от ясно небе. С лек и жизнерадостен смях Бокачо подлага на присмех всичко свято на своята епоха, с карикатурна веселост изобразява нравите и скритите страсти наи пороци на своите съвременници. За разлика от мрачния Данте, бокачо показва веселото безпътство на ненаказаните […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовта в “Декамерон” – Джовани Бокачо

„Декамерон” на Джовани Бокачо е сборник от сто новели, разказани за десет дни от седем жени и трима мъже, избягали от чумата във Флоренция. Историите, които те разказват, нарушават средновековния аскетичен морал и благоприличие, но въпреки благонравствеността на разказвачите си от тях полъхва свежия порив на ренесансовия човек към свободат, като най-ценен дар и разчупването […]