Home » Posts tagged with » изкуството

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Японският филм” – Валери Петров

Обект на поетическата интерпретация в текста на стихотворението е „японският филм” . Първите два стиха на творбата сгъстяват кинематографичческия разказ до метафорите на голия остров, на двамата, както и на действието,което извършват. Представен по този начин, филмът се разкрива като аналогичен и непрекъснат израз на една оголена, бедна и поради това неинтересна действителност.Този кинематографически език […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Фалш и изкуство в стихтворението на Вапцаров “Кино”

В лириката си Вапцаров продължава вече познати, устойчиви теми в българската поезия – за бунта срещу социалната неправда, за постигането на обществена справедливост и духовна свобода на индивида. Така той се нарежда сред поети като Ботев. Смирненски, Фурнаджиев, Гео Милев. Но както всеки голям творец, така и Вапцаров превръща познатото, традиционното в наследство с необикновено […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Атанас Далчев – “Прозорец”

В стихосбирката си “Прозорец”(192б г.) Далчев създава чрез поетиката на “новата вещност” пренаселен с предмети художествен свят. Повечето от творби в книгата имат за заглавие дума, означаваща предметност:”Коли”,”Вратите”,”Хижи”,”Болница”,”Път”,”Стаята”,”Къщата” и пр. В поетическия текст назоваването на един предмет (дори когато той е заглавие- т.е. вход към смисьла ) е акт на убиване на конкретността и материалността […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Cis moll

1.Творческа история-” CIS МOLL” е една от философските поеми на Пенчо Славейков, публикувана за първи път през 1892г. в сп. “Мисъл” и по- късно включена в стихосбирката ” Епически песни” през 1907г. Това произведение представлява философски размисъл на поета за съдбата на един от най-великите хора, живели на този свят – гениалният немски композитор Бетховен. […]