Home » Posts tagged with » из

10 претоварени магарета

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

10 претоварени магарета

Правиш го погрешно, войнико!

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Проблематичният българин у “Бай Ганьо”

Eдва ли има друг образ в нашата литература, така различно и противоречиво тълкуван, както Алековия “Бай Ганьо”. Мнозина го считат за типичен представител на българския характер, нещо повече – на българския национален дух. Считат бай Ганьо за събирателен тип на българин, едва засегнат от културата, самонадеян, пресметлив. В произведението си Алеко Константинов предствя нашия колоритен […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Трансформиращ преразказ на повестта Немили-недраги” на 1 глава от името на Бръчков

Син на един богат свищовски търговец,аз зарязах тайно магазията на баща си,защото ми беше омръзнало това сигурно и егоистично съществуване.Всичко това беше една монотония.Когато тръгнах взех със себе си една патриотична поема,която сам бях написал.От цялото непреживие бах забравил да взема пари за разноски.Трагнах с парахода и пристигнах във Влашко.Същата вечер на пристанището се запознах […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Художественият свят в поемата “Септември”

Художественият свят на “Септември” е необичайно дълбок, сложен и противоречив. Изчерпването на неговото своеобразие естествено изисква съответна задълбоченост и многостранност на усилията на изследвача. Настоящата статия има в това отношение скромни претенции – нейна цел е да покаже някои най-общи принципи в изграждането на идейно-художествения свят на поемата, оставяйки настрана някои съдържателни аспекти и маса […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Две души – Яворов

Стихотворението „Две души” е представително за двойствеността на човека в поезията на Яворов. Текстът е изповед за нагласата на модерния човек да търси собствената си различност, за изгубената му или за осъзнатата му като невъзможна цялост. Творбата започва декларативно: „Аз не живея: аз горя.” Изречението е заредено с вътрешен драматизъм. Отрицанието „не живея” намира свое […]

Page 1 of 212