Home » Posts tagged with » идеали

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Фейлетоните на Алеко Константинов – огледало на нравите на епохата

  Големият писател и публицист Алеко Константинов, автор на вечната книга “Бай Ганьо” и на пътеписа “До Чикаго и назад”, разполага в своето творчество с голям набор от публицистични творби посветени на заобикалящата го действителност. Той създава галерия от образи и типове, които според него са характерни за епохата, в която живее. Заел се да […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Бай Ганьо в Алековата литература, като основен носител на българското днес

С творбата си „Бай Ганьо” Алеко Константинов се присъединява към една от двете основни линии в българската литература-критическата,разобличаващата.Образът на Бай Ганьо-ярко постицение на критическия реализъм,се превръща в унищожително разобличение на епохата на първоначално натрупване на капитала,когато под ударите на зараждащите се капиталистически отношения загиват утвърдени нравствени и духовни ценности и се зараждат новия светоглед и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Фейлетоните на Алеко Константинов – огледало на нравите на епохата

Големият писател и публицист Алеко Константинов, автор на вечната книга “Бай Ганьо” и на пътеписа “До Чикаго и назад”, разполага в своето творчество с голям набор от публицистични творби посветени на заобикалящата го действителност. Той създава галерия от образи и типове, които според него са характерни за епохата, в която живее. Заел се да изобличава […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Разумен в безумието и мъдър в лудостта” или двойствените измерения на образа на Дон Кихот

Сложен и многопосочен като съдържание и тълкуване е образът на Дон Кихот от знаменития роман на Сервантес.Дон Кихот е роден в миналото,живее в настоящето и се гордее с бъдещето,носи частица от културната памет на човечеството:стремежа към свобода,гордо достойнство,несломим дух за постигане на идеала във време на атрофираща се нравствена ценностна система.Образът далеч надхвърля пародийния замисъл […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„ДАМА ТА С РЕНТГЕНОВИТЕ ОЧИ’’ РАЗКАЗ ЗА ЛЪЖОВНАТАПУСТОТА И ИЗМАМНИТЕ ИДЕАЛИ – Светослав Минков

Със средствата на сатирата и елементи на фантастика Светослав Минков подлага на ос¬миване и остра критика нравите и порядките в едно общество, лишено от духовни цен¬ности и истински идеали. Разказът „Дамата с рентгеновите очи” поставя проблемите за стойностите в живота, за обезличаването на човешката индивидуалност и липсата на ду¬ховност, породени от настъплението на ма¬шините и […]

Page 1 of 212