Home » Posts tagged with » иван вазов

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Патриотичният подем и духовното израстване на българския народ в “Под игото”

Творчеството на Вазов е художествена изява на един от най-драматичните и преломни моменти в националното ни развитие. То е символ на раждането и утвърждаването на новата българска литература, неотделим компонент от историческата ни и културна памет. Патриотизмът е ръководен принцип в гражданската и творческа биография на писателя, предаността и любовта към България са мерило за […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Трансформиращ преразказ на „Една българка” от името на Баба-Илийца – 2 глава

Аз съм селянка от Челопек,с болното си внуче на ръце и съм се запътила към Черепишкия манастир.От две недели насам моето внуче ставаше все по-зле.Не му помогнаха,нито хекиминът,нито баянета и затова реших да помоля Света Богородичка за помощ. По пътя към Черепишкия манастир,минувайки през Церовата гора срещнах бунтовник,който ме помоли за помощ.Той беше с избледняло […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Трансформиращ преразказ на „ Една българка” от името на Баба-Илийца – 1 глава

Стенанията на болното ми внуче се смесваха с шума и тътена от просвистяващи куршуми.”Ботев падна”,беше казал някой и всички се изпокриха из домовете си.Но жените,нехаейки или незнаейки бяха тръгна към нивите.Внучето ми горкото,се влошаваше.Сърцето ми се късаше да го гледам как бере душа.Единственото,което можех да направя е да го заведа в манастира,за да му четат […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Трансформиращ преразказ на десета глава от “Немили-недраги”

20 февруари.Късните студове на зимата се усилваха.. Дунавът беше замръзнал.По турския бряг на близко разстояние се мержелееха малки дървени колиби.Нощем огънчета весело блещукаха и влечаха погледа на пътника който сега се скиташе из тъмнината по влашкия бряг. Тоя нощен скитник беше Македонски. Той сега се беше предрешил като селянин,с гугла и влашки кожух. Часът беше […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Трансформиращ преразказ от името на Македонски на десета глава от “Немили-недраги”

Беше 20 февруари.Студените зимни ветрове духаха безжалостно. Дебел пласт лед покриваше величествения Дунав. Вместо параходите,които пътувха по реката,сега пътниците преминаваха вкаменените гърди на Дунава. На турския бряг се мяркаха светлините на малките колиби,покрити от сняг. Нощните ледени ветрове не спираха да брулят лицето ми,но аз вървях напред през замръзналата река. Когато стигнах средата,спрях да си […]

Page 1 of 13123Next ›Last »