Home » Posts tagged with » иван

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Политическо могъщество на Българската държава при цар Иван Асен II

Със смъртта на цар Калоян завършва етап от управлението на династията на Асеневци. Едва две десетилетия след освобождаването на българските земи от византийска опека България успява да се издигне отново на висотата на една силна и призната европейска държава. Това става благодарение на далновидната управленческа политика на първите Асеневци. Те и най-вече Калоян успяват да […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„ НЕМИЛИ – НЕДРАГИ ” – Кратък анализ на книгата

Една от творбите на големия писател и поет Иван Вазов е „ Немили–недраги ” . Още заглавието , значението на тези думи , ни въвеждат в настроение и чувства на жалост и мъка . То ни подготвя за темата засегната в това произведение . Вазов е пионер в българската балетристика , но той умело намира […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ЧОВЕШКАТА ГРИЖА. ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ И ХАРМОНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛОГИКА НА “ДРУГОСЕЛЕЦ”

Общочовешките измерения, внушени чрез проблемите на условния свят в “Другоселец”, са проектирани в парадигматично Йовково построение на многопластово противопоставяне. Художественото интерпретиране на екзистенциални проблеми като човешката самота и човешката грижа в тази внушаваща реалистичност творба, без външно, без фабулно-иреално експлициране на абсурда, носи нови измерения в жанра разказ не само в българската, но и в […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Вазов и ние – есе

В духовния свят на българина има творци , които неизменно присъстват с написаното от тях.Един от най-големите творци на българската литература е народният писател Иван Вазов.Народопсихолог , вещо проникнал в душевността на българина и осмислил я художествено , в нейната пъстрота , творецът Иван Вазов ни завещава спомена за най-доброто в нравствеността на българина , […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ОДАТА “ПАИСИЙ” НА ИВАН ВАЗОВ

“Паисий” на Иван Вазов е една от 12-те оди в цикъла “Епопея на забравените”. Цикъл, който още с броя на съставящите го творби насочва към особената числова символика – за прабългарите времето се разделяло на цикли, в които един период обхващал 12 години; годината на свой ред има 12 месеца; при християнството светите апостоли са […]

Page 1 of 212