Home » Posts tagged with » злото

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Основният конфликт в разказа „Дервишово семе”

„Диви разкази” на Николай Хайтов може да се определи като едно от най-оригиналните произведения в нашата литература. Специфичното в тях е повествователната позиция. Чрез нея се постига силна достоверност, защото авторът е максимално скрит, а характерът на героя проличава от собствения му монолог. Именно за това героите са изключетелно ярки образи, които оживяват пред очите […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

” Дервишово семе” – Николай Хайтов

В море от любов и омраза Николай Хайтов завързва възела между човека и рода в своя разказ „Дервишово семе”. Словото на заклинателя, на дервиша – на па¬зителя на рода, оживява със свещения глас на дедите в съзнанието на стария Асан Дервиш. И древният ритуал за продължение на наследст¬вената родова верига привързва съдбата на пос¬ледния кълн […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Есхиливоят Прометей – символ на хуманизма и свободолюбието

Наричат Есхил баща на старогръцката трагедия, защото е първият велик трагик на Древна Атина. Сам активен участник в общественополитическия живот на родината си,в своите произведения тай поставя значими за общносттта проблеми, коита не са загубили значението си и до днес. Съвременник на гръко-персийските войни (роден през 525г. пр. Хр., умрял през 456г. пр. Хр.), той […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Не за вражда-за обич съм създадена”-“Антигона” – есе

„Не за вражда – за обич съм създадена” са думи на героинята на Софокъл Антигона. Тези слова имат дълбок философски смисъл, запазил съвременното си звучене през хилядолетията. С тях Антигона защитава правото си да обича всички, такива каквито са , а не такива каквито биха се харесали на когото и да било. Човек е създаден […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Борбата между доброто и злото през погледа на Фауст

„Фауст” е дълбоко философска творба и истинска съкровищница на мъдрост, съдържаща разнообразни и непреходни във времето идеи. Освен че е плод на целия живот на Гьоте и негов най – значителен труд, тя отразява заобикалящия ни свят в цялото му богатство и противоречивост. Сред множеството засегнати в трагедията проблеми, преобладаващата част от които се отнасят […]

Page 1 of 7123Next ›Last »