Home » Posts tagged with » животът

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Японският филм” – Валери Петров

Обект на поетическата интерпретация в текста на стихотворението е „японският филм” . Първите два стиха на творбата сгъстяват кинематографичческия разказ до метафорите на голия остров, на двамата, както и на действието,което извършват. Представен по този начин, филмът се разкрива като аналогичен и непрекъснат израз на една оголена, бедна и поради това неинтересна действителност.Този кинематографически език […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ОТНОШЕНИЕТО НА ДРЕВНИТЕ ГЪРЦИ КЪМ СМЪРТТА – “ИЛИАДА”

В Омировата поема “Илиада” е описана последната десета година от Троянската война. Наред с бойните действия в произведението се описва и животът на древните гърци. Творбата ни разкрива светогледа и ценностната система на ахейците. Един от интересните проблеми в “Илиада”, свързан с представите на древните гърци за света и човешкото битие, е отношението към смъртта. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Животът и книгите – Атанас Далчев

Атанас Далчев е един от най-ярките български поети от началото на миналия век. Той остава в сърцата на читателите си със силно изразения си диаболистичен стил и с яростната си вражда със символистите в българската литература. Далчев създава серия от запомнящи се творби, една от които е “Книгите”. Това Далчево стихотворение може да разглеждаме като […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Двойнственият смисъл на понятието живот в стихотворенията „Завод” и „Вяра” на Никола Вапцаров

За Вапцаров понятието живот е многозначно, променящо се, многообмемно и многовариантно. Животът е всичко – миналото, настоящето и бъдещето, делникът и празникът, падението и подемът на индивида, любовта и дори смъртта, а оъношението на лирическия субект към него – бързей от противоречиви чувства. Художествената интерпретация на философското понятие също е много различна не само в […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ЖИВОТЪТ НА ХЪШОВЕТЕ СПОРЕД І ГЛАВА НА ПОВЕСТТА “НЕМИЛИ-НЕДРАГИ”

Повестта “Немили-недраги” възкресява спомена за българските емигранти в Браила преди освобождението. Чрез майсторски изградените образи на хъшовете Вазов доказва, че това са българи, достойни за уважение. Животът на хъшовете в чуждата страна е труден, изпълнен с лишения и несгоди. Емигрантите съществуват в изключителна оскъдица, в отчайваща безизходност, но съхраняват непокътната обичта си към родината и […]

Page 1 of 3123