Home » Posts tagged with » език

Националисти, крайни националисти по целия Фейсбук

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Националисти, крайни националисти по целия Фейсбук

Kichashki.com

Целият Фейсбук е наводнен от снимки, публикации, кандидат-протестиращи и какво ли още не, което се прави в защита на “българския език” и срещу изучаването на турски в училищата.

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина

Въпреки че княз Борис I извоюва самостоятелна българска църква, все пак съществува реална заплаха от политическото и културно влияние на Византия. Основен фактор за имперското влияние в България е широкото използване на гръцки език. Единствения начин за запазване на националната идентичност е налагането на официялен писмен език въз основа на говоримия славянски. Княз Борис високо […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Японският филм” – Валери Петров

Обект на поетическата интерпретация в текста на стихотворението е „японският филм” . Първите два стиха на творбата сгъстяват кинематографичческия разказ до метафорите на голия остров, на двамата, както и на действието,което извършват. Представен по този начин, филмът се разкрива като аналогичен и непрекъснат израз на една оголена, бедна и поради това неинтересна действителност.Този кинематографически език […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите”-апология на словото

В произведението “За буквите” от Черноризец Храбър основната тема е възхвалата на словото, създадено от Константин-Кирил Философ. С тази творба Черноризец Храбър се изявява като истински защитник на родното. С написването на това произведение Черноризец Храбър цели да защити и възхвали славянското слово пред противниците му. Той използва типичен за това време похват, като първо […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите” – есе

Литературата на Първата българска държава се характеризира с бурен разцвет на книжовността , където значимо място заема съчинението на Черноризец Храбър “За буквите “. То отразява времето , когато в България се пренасят традициите на Кирило- Методиевото дело. “За буквите” носи идеята да докаже предимствата на богослужението на роден език .Повода за написването на блестящата […]

Page 1 of 8123Next ›Last »