Home » Posts tagged with » европейското

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Бай Ганьо в банята”-крaстопътна среща между българското и европейското

Нарекъл сам себе си Щастливец Алеко Константинов е от ония български творци,които са възпитавани във възрожденските идеали и имат високо за времето си образование.За първи път Фейлетона е отпечатан във списание „Мисъл”,а по-късно излиза като самостоятелна книга през 1985година с подзаглавието „Невероятно разкази за един съвременен българин. Бай Ганьо отразява зрялото творчество на автора,като обобщава […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Бай Ганьо в банята”

. Интерпретация “Бай Ганьо в банята” 1. За какво говори текстът? (1) „Бай Ганьо в банята”, както и останалите анекдотични разкази от гар¬ата част на Алековата книга, се отличава с устойчивост на фабулата. Некултурният балканец пътува в чужбина с търговска цел. Тъй като не познава европейската култура и нормите на поведение, често в резултат на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

А Н А Л И З на комедията „Криворазбраната цивилизация”

Добри Войников заема завидно място в развитието на българската възрожденска литература, защото поставя началото на драматичния жанр и театралното изкуство. Наричат го „баща на българския театър и драма”. В момент на усилен, обществен, политически и духовен подем той посочва как драмата може да бъде средство за национално самоосъзнаване, за силно въздействие върху общественото съзнание, за […]