Home » Posts tagged with » евангелието

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Анализ на Новия Завет

Иисус Христос е късна рожба на благочестиви родители, които вече са изгубили надежда за потомство.Младенеца ще се появи на бял свят чрез Мария, която е сгодена за дърводелеца Йосиф от Назарет. Архангел Гавраил донася на Дева Мария благата вест, че тя ще роди Спасителя на човечеството, сина Божий Иисус Христос- като това събитие се отбелязва […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Словото като спасение – “Проглас към евангелието”

„Проглас към евангелието“ на Константин-Кирил Философ, е първата творба на славянската декламативна поезия. Сътворена е по повод създаването на славянската писменост от светите братя Кирил и Методий и превеждането на свещените книги на разбираем за славяните език. Неизвестният старобългарски поет дава лиричен израз на духовното съприкосновение с евангелскотослово на Бога в своя “Проглас към Евангелието”. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Проглас към Евангелието” – Константин-Кирил Философ

„Проглас към Евангелието” е творба, писана най-вероятно през 9-ти век от новата ера.Не се знае със сигурност кой е автор на творбата, но най-разпространената теза е, че това е Константин-Кирил Философ. Стихотворението принадлежи към старобългарската декламационна поезия и е признато за едно от най-образцовите творения на старата българска литература. Основната задача на автора е да […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Проглас към евангелието“

Създадена в период на нестихващи борби между религиите “Проглас към евангелието“ бързо се превръща в една от най-значимите творби в старобългарската литература.Чрез нея не само се защитават свещените християнски книги и славянската азбука ,но се отправя призив за обединение на всички славяни в името на развитието и просперитета на целия славянски род. В поетична форма […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“ПРОГЛАС КЪМ ЕВАНГЕЛИЕТО” – СЛОВОТО

„Проглас към Евангелието” е възторжена възхвала на християнската идея, утвърждаване на Божието слово сред славяните след създаване на азбуката и превода на библейските текстове. Целта на творбата е да приобщи славянския род към Христовата вяра и да се открие пътя на познанието за всяка лич¬ност. „Прогласът” принадлежа към извънкултовата поезия, отличаваща се с актуалност на […]

Page 1 of 3123