Home » Posts tagged with » дъждът

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Дъждът като небесно писмо

Страхът от природния свят е най-дълбоко за легналото чувство у митологичния човек.За да го преодолее той изпитва нужда от подкрепата на добри сили,въплътени в образи като този на Лилиевият пролетен дъжд- небесен вестител. Пролетният дъжд е символ на възраждащите се любов и надежда след зимата.От друга страна дъждът е мимок=летен а с него си отиват […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„ТИХИЯТ ПРОЛЕТЕН ДЪЖД” – НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ – АНАЛИЗ

Чиста, лирична и хуманна е поезията на Николай Лилиев. Чрез неговото творчество българската поезия достига своя възход в музикално-поетичен аспект. Стихотворението „ТПД” няма обособено заглавие. Като такова се възприема първият стих на творбата. Отказът за пряко назоваване е красноречив жест, който предполага осмислянето на творбата като част от поетичното наследство на съвършения лирик. Изповедта на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Тихият пролетен дъжд” – Николай Лилиев

Голяма част от Лилиевата поезия е вдъхновена от природата, която носи копнеж по красота, спокойствие, смирение и много надежди. Със своя символистичен изказ авторът описва природните картини паралелно с човешките емоции и стремежи. Точно с това изразяване става ясен целият смисъл на текста и се разкрива авторската идея. Неговите образи се превръщат в мелодия и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Тихият пролетен дъжд” – Николай Лилиев

Голяма част от Лилиевата поезия е вдъхновена от природата, която носи копнеж по красота, спокойствие, смирение и много надежди. Със своя символистичен изказ авторът описва природните картини паралелно с човешките емоции и стремежи. Точно с това изразяване става ясен целият смисъл на текста и се разкрива авторската идея. Неговите образи се превръщат в мелодия и […]