Home » Posts tagged with » душите

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ренесансовият човек – герой на поемата „Ад”

Безсмъртната творба на Данте възниква между Средновековието и Ренесанса. НА границата на две велики епохи все още господарства религиозно християнският мироглед, но устоите на феодалното общество вече се пропукват от нахлуването на новите буржоазни отношения. Заедно с тях изгряват на духовния небосклон и първите лъчи на новия хуманистичен мироглед, които възвръща интереса към земния човек […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Данте Алигиери – “Ад”

Незабравима слава през вековете Данте Алигиери получава с поемата си “Божествена комедия”. Тя е разделена на три части: първата носи заглавие “Ад”, втората- “Чистилище”, третата- “Рай”. В поетична форма Данте разказва за едно свое въображаемо пътуване в задгробното царство. Той е “придружаван” от Вергилий- древен поет от Античността. Данте въвежда темата за света на отвъдното. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Данте Алигиери – “Ад”

Незабравима слава през вековете Данте Алигиери получава с поемата си “Божествена комедия”. Тя е разделена на три части: първата носи заглавие “Ад”, втората- “Чистилище”, третата- “Рай”. В поетична форма Данте разказва за едно свое въображаемо пътуване в задгробното царство. Той е “придружаван” от Вергилий- древен поет от Античността. Данте въвежда темата за света на отвъдното. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

МОТИВЪТ ЗА СПАСЕНИЕТО В РАЗКАЗА „ПРЕЗ ЧУМАВОТО”

Разказът „През чумавото”, поместен в сборника „Старопланински легенди” (1927г.), разработва основни за Йовковата книга нраствено-философски мотиви – за греха и изкуплението, любовта и смъртта, страданието и надеждата, силата и безсилието, свободата на избора и предопределението на съдбата. Повестованието, изградено чрез средствата на модерния психологически реализъм, се основава с основен акцент върху вношенията на подтекста. Осмислянето […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ВДОВИШКИЯТ СВЯТ НА ЧОВЕШКОТО СТРАДАНИЕ В „ЗАДУШНИЦА” НА ЕЛИН ПЕЛИН

Тъжна, „заупокойна” музика изтръгва Елин Пелин от пастелната болка на есента за успокоение стра¬дащите души на своите герои от разказа „Задуш¬ница”. Тя звучи с настойчивия постоянен ромон на дъжда, под чийто влажен и студен „ритъм” тъгата расте и ся¬каш материализирана се излива над селото като гъс¬та и влажна мъгла, притиснала с тежкия си тъмен обем […]

Page 1 of 212