Home » Posts tagged with » души

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Мъртви души”

Произведението се състои от отделни очерци за помешчиците, които са свързани с от личността на главния герой Чичиков, която минава през всички части на произведението. Социално битовото описание заема твърде широко място в произведението на Гогол, но то не е единственото. Наред с него са и лиричните отстъпления, които придават особена тоналност на произведението и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Мъртви души” – Николай Василиевич Гогол

Николай Василевич Гогол е един от най-оригиналните и самобитни руски писатели. Той е единственият в руската литература, който създава школа. Не случайно са казани думите на Достоевски: „ Всички ние излязохме изпод ”Шинел” на Гогол ” , т. е. всички те са се учили от Гогол. Под влияние на Гогол се формира т. нар. „натурална […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Зимни вечери” – нощната картина на града гробница

Когато през 1923 г. Смирненски пише „Как ще си умра млад и зелен“ и не изневерява на самоироничните си нагласи, той създава и своята предсмъртна поетическа изповед – „Зимни вечери“. Не е случайно, че и Смирненски, подобно на всички български поети, загинали млади, убити или самоубили се, усеща приближаващия полъх на отвъдното. Точно през тези […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” – ГРАДЪТ И ЧОВЕКЪТ

Поетът, роден край Егея, озовал се в столичния град, бързо разби¬ра, че слънцето и топлината, усмихнатият повей на южния вятър от родния край ще останат само в най-интимните кътчета на неговото съзнание. В новата действител¬ност няма място за тях. Тя предлага студенина и неуютност, мизерия и отчаяние. Цикълът „Зимни ве¬чери” дава най-пълна представа за града […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Д. Димов – “Тютюн” (цялостен анализ)

Цялостното творчество на Димитър Димов всъщност представя изграждането и разкриването на един свят на осъдените души. Като творец – изследовател на човешката душа, неговите романи очертават постепенното разширяване на обхвата на този проблем – Д. Димов върви от осъдените души до един цял осъден свят в романа „Тютюн”. Значението на Д. Димов в националната ни […]

Page 1 of 3123