Home » Posts tagged with » духовна

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите”- възхвала и защита на писмеността

Самият научен спор,който води Черноризец Храбър за произхода на славянските писмена чрез художественния текст на трактата “За буквите”,разкрива духовната сила на човешката мисъл,която без буквените знаци остава незрима и разпиляна в хода на времето. Черноризец Храбър,прозрял силата на българския дух в същността на собствената си творческа мисъл,се бори “за буквите”,за славянските писмена,чрез които да докаже […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Гергана в “Извора на Белоногата”

Петко Рачов Славейков е един от колосите на бълг. л-ра и един от “виновниците” за пораждането и развитието на бълг. националноосвободително движение. Чрез своето произведение “Изворът на Белоногата” той успява да вдъхне родолюбие и духовна подкрепа на своя народ, такаа нужни им за борбата срещу османските поробители. Това тоой постига чрез образа на Гергана – […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Нравствената красота на Гергана в „Изворът на белоногата”

Поетичният поглед на П.Р.Славейков в поемата „Изворът на белоногата” е насочен към родовия дух на българина към неговите нравствени „извори”,формиращи голямата възрожденска мяра за личното достойнство на човека.Идеята за наследената духовна сила на рода е въплатена в художествения образ на Гергана.Нейният нравствен облик е съзвучен с фолклорната представа за човешка красота: „Гергана,пиле шарено, Гергана, кротко […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Гергана – Въплащение на народния идеал

Петко Рачов Славейков е един от колосите на бълг. л-ра и един от “виновниците” за пораждането и развитието на бълг. националноосвободително движение. Чрез своето произведение “Изворът на Белоногата” той успява да вдъхне родолюбие и духовна подкрепа на своя народ, такаа нужни им за борбата срещу османските поробители. Това тоой постига чрез образа на Гергана – […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образа на Гергана в “Изворът на белоногата”

“Изворът” на българското достойнство остава завинаги “вграден” в художественото пространство на Петко-Славейковата творба “Изворът на Белоногата”. Красивата легенда за Гергана, останала вярна на любовта си към българското, звучи със стародавните гласове на митологичното предание, преплетено с нородно-песенните стихови послания на Славейков. Поетът се вслушва в душата си, събрала многозвучните багри на митове, легенди и песни […]