Home » Posts tagged with » духа

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“За буквите”- възхвала и защита на писмеността

Самият научен спор,който води Черноризец Храбър за произхода на славянските писмена чрез художественния текст на трактата “За буквите”,разкрива духовната сила на човешката мисъл,която без буквените знаци остава незрима и разпиляна в хода на времето. Черноризец Храбър,прозрял силата на българския дух в същността на собствената си творческа мисъл,се бори “за буквите”,за славянските писмена,чрез които да докаже […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Словото като спасение – “Проглас към евангелието”

„Проглас към евангелието“ на Константин-Кирил Философ, е първата творба на славянската декламативна поезия. Сътворена е по повод създаването на славянската писменост от светите братя Кирил и Методий и превеждането на свещените книги на разбираем за славяните език. Неизвестният старобългарски поет дава лиричен израз на духовното съприкосновение с евангелскотослово на Бога в своя “Проглас към Евангелието”. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Нравствената красота на Гергана в „Изворът на белоногата”

Поетичният поглед на П.Р.Славейков в поемата „Изворът на белоногата” е насочен към родовия дух на българина към неговите нравствени „извори”,формиращи голямата възрожденска мяра за личното достойнство на човека.Идеята за наследената духовна сила на рода е въплатена в художествения образ на Гергана.Нейният нравствен облик е съзвучен с фолклорната представа за човешка красота: „Гергана,пиле шарено, Гергана, кротко […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Романтическият герой в романа “Граф Монте Кристо” от Александър Дюма

Александър Дюма носи в сърцето си идеите на Романтизма. Издигайки в култ свободата, честта, изкуството, авторът превръща историята за заговора, наклеветяването, затвора в най-вълнуващата история за надеждата, съвестта, провидението, съсредоточени в цялостната рамка на романа, в главния му образ. Още с първите си крачки Романтизмът поставя в центъра на своето изкуство личността.Несправедливо хвърленият в затвора […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Едмон Дантес в “Граф Монте Кристо”

Едмон Дантес – главен герой в романа “Граф Монте Кристо”, притежава много от характерните черти на романтическия герой. Той е поставен при изключителни обстоятелства, с които трябва да се бори: отначало като затворник, по-късно като граф. От това произтичат различни промени както в неговия живот, така и в този на останалите герои. Прекрояват се пространства, […]

Page 1 of 3123