Home » Posts tagged with » дело

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Есхиливоят Прометей – символ на хуманизма и свободолюбието

Наричат Есхил баща на старогръцката трагедия, защото е първият велик трагик на Древна Атина. Сам активен участник в общественополитическия живот на родината си,в своите произведения тай поставя значими за общносттта проблеми, коита не са загубили значението си и до днес. Съвременник на гръко-персийските войни (роден през 525г. пр. Хр., умрял през 456г. пр. Хр.), той […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Човешкото и свръх човешкото в образа на Антигона

Сред яркото съзвездие на литературните титани от най-древна Елада,наред с имената на Омир и Есхил се нарежда и името на Софокъл.Звездата на неговия талант изгрява много рано-още 24-годишен той побеждава в театралните състезания.Създава огромно и прекрасно творчество-123 трагедии и сатировски драми.Те побеждават времето,за да бъдат и днес образец на литературно майсторство. Любимата творба на Софокъл […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Българи от старо време”

В повестта “Българи от старо време” Любен Каравелов визира някои от основните недостатъци на българското общество. Той се стреми да покаже пътищата, по които то трябва да се развие, и съответно основните ценности, които хората трябва да притежават. Една от тези ценности е вечното желание да правиш добро. Накрая той заявява този свой светоглед открито […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Българи от старо време” – анализ

В повестта “Българи от старо време” Любен Каравелов визира някои от основните недостатъци на българското общество. Той се стреми да покаже пътищата, по които то трябва да се развие, и съответно основните ценности, които хората трябва да притежават. Една от тези ценности е вечното желание да правиш добро. Накрая той заявява този свой светоглед открито […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Анализ на “Българи от старо време” от Любен Каравелов

В повестта “Българи от старо време” Любен Каравелов визира някои от основните недостатъци на българското общество. Той се стреми да покаже пътищата, по които то трябва да се развие, и съответно основните ценности, които хората трябва да притежават. Една от тези ценности е вечното желание да правиш добро. Накрая той заявява този свой светоглед открито […]

Page 1 of 212