Home » Posts tagged with » декамерон

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ренесансовият човек в „Декамерон” – Бокачо

С пълно основание можем да заявим,че „Декамерон” е първото произведение в европейската проза на границата между Средновековието и Ренесанса, в което художествено и убедително е формулирана една коренно различна от съществуващата дотогава представа за човешката личност. В най-известното си произведение- сборника от 100 новели „Декамерон”, Бокачо утвърждава една нова концепция за човека като съчетание от […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образа на ренесансовия човек в “Декамерон”

Ренесанса, най-плодотворната епоха в човешката история, настъпва когато чумата завладява Европа. Любовта към бог не е толкова силна. С Възраждането идва една нова култура на антропоцентризъм, където живота вече е в ръцете на човека. Променят се коренно възгледите на европейците във всеки аспект от бита и духовното. „Декамерон” е книга, написана за възродения човек. Героите […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовта – радост и грях („Декамерон” на Бокачо)

В „Декамерон” Джовани Бокачо утвърждава една нова концепция за човека като съчетание от добро и лошо, от възвишени чувства и греховни дела, земен и жизнелюбив, способен да бъде в едно и също време господар на съдбата си и играчка в нейните ръце. Ренесансът е епохата, в която човекът влиза в сблъсък със закостенелия морален облик […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любов и “Декамерон” – есе

Наистина няма по-наивна представа за “Декамерон” от разглеждането й като сборник с пикантни любовни истории, някои от които безспорно прекрачват границите на добрия тон и граничат с непристойното и порнографското. За всекиго, който чете внимателно книгата, е ясно , че тя е заредена с много по-сериозен смисъл и значение. Ето защо напълно основателно можем да […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовта е “Декамерон” – Джовани Бокачо

„Декамерон” на Джовани Бокачо е сборник от сто новели, разказани за десет дни от седем жени и трима мъже, избягали от чумата във Флоренция. Историите, които те разказват, нарушават средновековния аскетичен морал и благоприличие, но въпреки благонравствеността на разказвачите си от тях полъхва свежия порив на ренесансовия човек към свободат, като най-ценен дар и разчупването […]

Page 1 of 512345