Home » Posts tagged with » движение

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

АНТИОСМАНСКА СЪПРОТИВА НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ XV-XVII в.

Краят на XIV в. е белязат с един от най-повратните моменти в българската история. След като Османската империя завладява България, тя унищожава системата на управление съществувала до сега – административни, правни, военни, културни институции биват заменени с Османски такива. Унищожена е църквата, държавата е разпокъсана, елитът е разпръснат по всички крайща на империята или е […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ренесансови възгледи в “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски

Паисий Хилендарски завършва своята “История” в 1762 г. Тя е единственото му произведение – неразделна част от духовното му битие. Написването й, е цел и смисъл на живота на Паисий, изпълнение на висша мисия. Като такава я осъзнава и с гордост изповядва: “Аз, Паисий, йеромонах и проигумен Хилендарски, събрах и писах, от руските прости речи […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА – „СТИХИИ” – ОТКРОВЕНИЯ НА ДУХОВНИЯ ПОРИВ

„Сред младите имена на най-младата ни поезия нейното място не е между последните, защото може би то е от малкото трепетни обещания на днешната българска лирика.” Това са думи на известния балетрист Константин Константинов от подлистника на „Вестник за жената”, октомври 1922г. – оправдано предчувствие и щедра оценка за лирическото дарование на Елисавета Багряна. Тя […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„СТИХИИ” – ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

Поезията на Ел.Багряна се формира в атмосферата на широките идейно-естетически процеси, които бележат литературното обновление след Първата световна война. Творчеството ? е едно от най-решителните отрицания на субективния и безплътен свят на господстващия дотогава в българската литература символизъм. С поетическия дебют на Багряна българската жена излиза от сянката на домашното огнище и заявява пред света […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Атанас Далчев – “Книгите”

Опредметявенето на абстрактната категория време дава възможност тя да бъде подчинена на законите на вещния свят ,което води до неутешителната “смърт” на времето.”0старяването” на Мойрите /“Старите моми”/ ,изпридащи и прерязващи нишката на живота ,включва в тях неотменно изтичащо време в кръговрата на жвота.Въртящият се безпирно чекрък е вечно въртящото се Колело на Времето ,което ги […]

Page 1 of 212