Home » Posts tagged with » дар

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Любовта е “Декамерон” – Джовани Бокачо

„Декамерон” на Джовани Бокачо е сборник от сто новели, разказани за десет дни от седем жени и трима мъже, избягали от чумата във Флоренция. Историите, които те разказват, нарушават средновековния аскетичен морал и благоприличие, но въпреки благонравствеността на разказвачите си от тях полъхва свежия порив на ренесансовия човек към свободат, като най-ценен дар и разчупването […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Константин Преславски – „Азбучна молитва” ЛИРИЧНАТА ИЗПОВЕД НА ДУХА ПРЕД СВЕТОСТТА НА СЛОВОТО

Духовно вглъбение, тишина и мисловен размисъл внушават уводните стихове на „Азбучна молитва” – съкровената интимна изповед на Константин Преславски пред светостта на буквеното слово. За старобългарския творец раждането на словото като звук и писмен знак е тайнство не само на мисълта, но и на душата. Невидимия творчески свят на човешкото интелектуално АЗ намира материалната си […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Проглас към евангелието” и “Азбучна молитва”

Стихотворенията “Проглас към евангелието” и “Азбучна молитва” на пръв поглед представляват една загадка за съвременния читател,тъй като жанрът и посланието,в което се крият загадъчни образи, не са характерни за днешната литература.За да разберем скрития смисъл на творбите трябва да постъпим по два начина-осъвременявайки смисъла им,поглеждайки ги с мисленето на днешния човек или опитвайки се да […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„ИЛИАДА” – ОБРАЗИТЕ НА АХИЛ И АГАМЕМНОН РАЗКРИТИ ЧРЕЗ СВАДАТА ПОМЕЖДУ ИМ (първа песен)

Първа песен изобразява свадата между вож¬да на ахейските войски – Ахил, и царя на Микена – Агамемнон. Тя е породена от желание¬то на сина Атреев да отнеме заслужената наг¬рада на Ахил – пленницата Бризеида. В конфликта между двамата ахейци – Ага¬мемнон и Ахил, се открояват техните разбира¬ния и качества. Пред читателя се изправя „широковластният цар” […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Спи градът” – Димчо Дебелянов

Несъмнено водещият мотев в „В спи градът” е вариация на знаменитото стихотво- рение на Пол Вертер „Плаче сърцето ми”, където се обиграват двете значения на френския глагол „pleur” – „вали” и „плаче”. В творбата на Дебелянов образът е транс- формиран в повторението „а дъждът ръми, ръми, ръми…”. Стехотворението само започ- ва оттук. Мотивът е разработен […]

Page 1 of 212