Home » Posts tagged with » данте

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ренесансовият човек – герой на поемата „Ад”

Безсмъртната творба на Данте възниква между Средновековието и Ренесанса. НА границата на две велики епохи все още господарства религиозно християнският мироглед, но устоите на феодалното общество вече се пропукват от нахлуването на новите буржоазни отношения. Заедно с тях изгряват на духовния небосклон и първите лъчи на новия хуманистичен мироглед, които възвръща интереса към земния човек […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Наказанието и възмездието според Данте в “Ад”

От древността до нас са достигнали много малко литературни творби, които отразяват живота на древните хора, тяхната религия и светоглед за живота. Една такава невероятна творба е “Божествена комедия” на Данте Алигйери, която се състои от три части “Ад”, “Чистилище” и “Рай”. В първата част от своето произведение авторът разкрива наказанията и възмездията на прегрешилите […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на новия човек, разкрит в поемата „Ад” от Данте Алигери – есе

Всяка среща с Дантевата творба „Ад” е среща-размисъл на съвременния човек за пътя и делото, които го водят към Рая или Ада. Светът на отвъдното провокира авторовото съзнание и пред нас застава един нов човек, дръзнал да надскочи средновековната „рамка” на своето време и да разгледа въпроси, забранени за човешкия разум от религиозните догми на […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Адът на Данте

Творбата е написана по образец на църковно- християнската литература, доказателство за това са многото символи и алегории.Самото пътуване на Данте е символично.То показва пробуждането на човешката съвест.За да се откъсне от самозаблудите , човек трябва да познае себе си.Спасението идва след преодоляването на слабостите. Вергилий, водачът на Данте през ада и чистилището, е не само […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Данте Алигиери – “Ад”

Данте въвежда темата за света на отвъдното. Това е не¬познатата, тайна страна на душата, в ко¬ято се стреми да проникне не само рели¬гиозно мислещият човек на Средновековието, но и езичникът от Античността. Мисълта за непознатите сили на пророческата съдба, които идват като наказание или възмездие, винаги е вълнувала човека. Той иска да узнае бъдещето, да […]

Page 1 of 212