Home » Posts tagged with » дава

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Човекът като център във вселената според Йоан Екзарховия “Шестоднев”

Времето през което управлява цар Симеон (893- 927) отдавна е характеризирано като “Златен век” на средновековната българска държава и на средновековната българска култура. Симеоновият “Златен век” на българската култура е резултат от отприщването на българския народностен дух след въвеждане на българската държава в кръга на християнските народи. Без никакво съмнение именно в рамките на религията […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на словото в „Азбучна молитва” и „Проглас към евангелието”

Литаратурната дейсност на старобългарските писатели се отличава с жанрово многообразие и с творчески подход към традиционните книжни образи. Създават се творби, вдъхновени от новата писменост на славянските народи и от новоприетата християнска вяра, Възхвалата на делото на първоучителите Кирил и Методий и на буквеното слово е основно чувство в произведенията на старобългарските книжовници. Така в […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Прикованият Прометей

Образът на Прометей остава дълготраен израз на борбеното начало в личноста, която се стреми към прогреса и чийто водещ знак е хуманизмът. Прометей е човеколюбец, прозорлива личност, най-високо от всички ценности на света, той поставя човешкия живот и зачитането на човешкото достойнство. Той е великодушен,способен да изпитва най-дълбоки чувства. Прометей е символ на борещата се […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Най-същественото е невидимо за очите – есе

Забелязала съм (пък и на всеки е ясно), че ние, хората, притежаваме едно много лошо качество – а именно, че не оценяваме това, което притежаваме. И няма никакво значение дали говорим за нещо материално, или пък става въпрос за усещане, чувство, емоция. Ние приемаме хубавия телефон, удобното легло и компютъра като даденост. И ако това […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Трагичният път на Антигона

Софокъл е древногръцки драматург. Роден е през 496 г. пр.н.е в гр. Колон северно от Атина .Баща му е сред първото имуществено съсловие и е собственик на оръжейна раборилница.Софокъл има гимнастическо и музикално образование.Той е дълбоко религиозен.Бил е дипломат, както и председател на висша финансова комисия, също така и стратег.Автор е на над 120 трагедии, […]

Page 1 of 3123