Home » Posts tagged with » героя (Page 3)

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ценностната система на героя в “Бай Ганьо журналист”

„Бай Ганьо” е уникално произведение за българската литература. Последният фейлетон от първото издание на книгата се казва „Бай Ганьо журналист”. Той има голямо значение за композицията, защото завършва творбата и оставя финала отворен. Във фейлетона за пореден път се показва „различната” ценностна система на Бай Ганьо. За героя най-важен е келепирът. Той се интересува от […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Бай Ганьо и Европа

Алеко Константинов заема своето достойно място сред писателите реалисти като личност с висока ерудиция. Сборникът с хумористични разкази “Бай Ганьо” е онази българска книга,която кара читателя и през 21-ви век да погледне на Алековия герой ту с ирония и смях,ту с възмущение,срам и болка.Творбата започва да излиза през 1895г. В списание “Мисъл”,а през 1896 се […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Бай Ганьо” – първа част на книгата

“… тези разхвърлени, небрежно написани скици приличат на парчета от някое голямо разкошно огледало, което непредпазливия майстор е счупил, преди да го тури в рамка.” Пенчо Славейков С това живописно сравнение Пенчо Славейков илюстрира своята критическа преценка за такива свойства на Алековата книга “Бай Ганьо”, каквито са нейните фрагментарност, отсъствие на сюжетно единство, композиционна отвореност […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Бай Ганьо – олицетворение на една епоха

Когато е заявил, че хрумването на идеята да напише книгата “Бай Ганьо”, е най хубавият момент от живота му, Алеко Константинов едва ли е съзнавал историческо значение на бъдещето си произведение. И наистина това изключително произведение бързо прескочи границите на България и донесе световна слава на своя автор. То накара целия български народ и Европа […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“БАЙ ГАНЬО” – НА ГОСТИ У ИРЕЧЕК

Поредното пътешествие на Бай Ганьо го отвежда в чешката столица – Прага. И тук, както и в“Бай Ганьо пътува”, първичният му инстинкт, проявен в най-откровените си прагматични измерения, го кара да търси “келепира” и личната облага във всяка една ситуация. Така нашият герой попада в дома на чешкия професор Иречек, за когото се знае, че […]