Home » Posts tagged with » героя

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Тихият пролетен дъжд” – пейзаж на човешката душа

„Тихият пролетен дъжд” на Лилиев вълнува и впечатлява със своята красота на изказа, мелодичност и благозвучие. В стихотворението си поетът рисува един по-различен, по-хубав свят, устремен към доброто и красивото. В стихотворението „Тихият пролетен дъжд” Лилиев създава бодро и весело настроение. Настъпилата пролет променя душевната нагласа на героя. Той изпитва желание за живот, у него […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

” Дервишово семе” – Между юношеството и зрелостта – Николай Хайтов

В разказа ,,Дервишово семе” убедително и неподправено звучи един от митовете за ,,мъжките времена” – героят сам трябва да намеру мутя су, но негивуя избор е ограничен от неписаните повели на рода.Рамадан Дервишев сам разказва за себе си и за света, в който живее,търси собствената си индентичност във време и място, измълнени с противоречия – […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Между юношеството и зрелостта – “Дервишово семе”

В разказа „Дервишово семе” убедително и неподправено звучи един от митовете за „мъжките времена” – героят сам трябва да намери пътя си, но неговият избор е ограничен от неписаните повела на рода. Рамадан Дервишов сам разказва за себе си и да света, в който живее, търси собствената си идентичност във време и място, изпълнени с […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Есхиливоят Прометей – символ на хуманизма и свободолюбието

Наричат Есхил баща на старогръцката трагедия, защото е първият велик трагик на Древна Атина. Сам активен участник в общественополитическия живот на родината си,в своите произведения тай поставя значими за общносттта проблеми, коита не са загубили значението си и до днес. Съвременник на гръко-персийските войни (роден през 525г. пр. Хр., умрял през 456г. пр. Хр.), той […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Волята за свобода (Прометей) срещу силата на съдбата (Зевс) – “Прикованият Проме

Трагедията “Прикованият Прометей” на Есхил се състои изключително от монолози и диалози, заключени между две основни събития-приковаването на Прометей и изпращането му в подземното царство. Ако приемем разбирането, че “действие” означава преход от един в други, противоположни състояния, резултат от взаимоотношения между дееспособните герои, трагедията е лишена от действие. Тя е съсредоточена около един образ […]

Page 1 of 14123Next ›Last »