Home » Posts tagged with » героите

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Насилието в “Нежната спирала”

В света на писателя Йордан Радичков природата се явява не просто фон, а равноправно действащо лице, което определя мярката за нравственост. През нейния поглед мъдрецът Р. ни предизвиква да преоценим някои прости, но много важни неща, без които съществуването ни е невъзможно. Човешкото насилие е темата, която тревожи хуманиста в разказа “Нежната спирала”. Без да […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Крадецът на праскови” – Една невъзможна любов сред ужасите на войната

Повестта на Емилиян Станев “Крадецът на праскови” е истински шедьовър на българската литература, защото описва едно от най-чистите чувства в човешките взаимоотношения. Романтичната любов и нейната трагична развръзка са разказани в контекста на времето, което ограничава личния избор на човека и го въвлича в абсурда на войната. В творбата си писателят разказва за една възвишена […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ЛЪЖОВНАТАПУСТОТА И ИЗМАМНИТЕ ИДЕАЛИ – “Дамата с рентгеновите очи”

Със средствата на сатирата и елементи на фантастика Светослав Минков подлага на ос¬миване и остра критика нравите и порядките в едно общество, лишено от духовни цен¬ности и истински идеали. Разказът „Дамата с рентгеновите очи” поставя проблемите за стойностите в живота, за обезличаването на човешката индивидуалност и липсата на ду¬ховност, породени от настъплението на ма¬шините и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ОТНОШЕНИЕТО НА ДРЕВНИТЕ ГЪРЦИ КЪМ СМЪРТТА – “ИЛИАДА”

В Омировата поема “Илиада” е описана последната десета година от Троянската война. Наред с бойните действия в произведението се описва и животът на древните гърци. Творбата ни разкрива светогледа и ценностната система на ахейците. Един от интересните проблеми в “Илиада”, свързан с представите на древните гърци за света и човешкото битие, е отношението към смъртта. […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Героическото поведение в „Илиада”

Описана като “превъзходна енциклопедия за живота на древните гърци”, “Илиада” представлява една творба, наситена с емоции, битки, величие и смелост, човешка сила и слабост. Омировото произведение не е просто история на Троянската война, то разкрива чувствата, мислите, действията, начина на живот на елините. Именно в това се състои художественото й богатство. Героите в “Илиада”са описани […]

Page 1 of 7123Next ›Last »