Home » Posts tagged with » героинята

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на Елисавета в повестта “ Крадецът на праскови”

Идеята за повестта “Крадецът на праскови” (1948) писателят “носи” повече от дванайсет години в съзнанието си.Заглавието на повестта съдържа в надреден вид основния конфликт на произведението- противоречието между нормите на обществото,християнските ценности и душевните стремежи на личността.С осъдителното “крадец” се назовава нарушителят на седмата от Божите заповеди,а в християнската религия прасковата символизира спасението.На пръв поглед […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Емилиян Станев – “Крадецът на праскови”

В повестта “Крадецът на праскови”от Емилиян Станев двамата главни герои Елисавета и Иво търсят своето щастие,смисъла на своя живот и го достигат. Повестта потапя в един непознат свят на живота от първите десетилетия на ХХ век, когато страната ни е част от големия военен театър на три войни. Върху тази плоскост Емилиян Станев разгръща разказа […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Дамата с рентгенови очи” – Светослав Минков

Светослава Минков определя разказа си като “гротесков памфлет. (Памфлет е жанрово определение по името на популярен герой от италианската комедия през ХII век-Памфилиус. Жанрът по особен начин свързва разказа с публицистиката, тъй като в тези произведения със средствата на сатирата се изобличават лични и обществени пороци, слаботи и недъзи. В повествованието на разказа “Дамата с […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ЛЪЖОВНАТАПУСТОТА И ИЗМАМНИТЕ ИДЕАЛИ – “Дамата с рентгеновите очи”

Със средствата на сатирата и елементи на фантастика Светослав Минков подлага на ос¬миване и остра критика нравите и порядките в едно общество, лишено от духовни цен¬ности и истински идеали. Разказът „Дамата с рентгеновите очи” поставя проблемите за стойностите в живота, за обезличаването на човешката индивидуалност и липсата на ду¬ховност, породени от настъплението на ма¬шините и […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Дамата с рентгенови очи” – Светослав Минков

Творческото присъствие на Светослав Минков е категорично заявено в българс¬ката литература в началото на XX век. Пре¬водач на редица приказки, автор на диаболични разкази, в които преобладават фантастични персонажи, страшна, свръхестествена обстановка, необи¬чайни, алогични обрати в нормалния ход на всекидневния живот, Светос¬лав Минков не скрива интереса си към мистичното, към непознатите страни на човешката душа, […]

Page 1 of 6123Next ›Last »