Home » Posts tagged with » воля

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“Антигона” – Софокъл

Името Антигона, обявено като заглавие на поредната Софокълова трагедия, не говори почти нищо на атинските зрители. Те вероятно помнят, че това е една от дъщерите на Едип, вземаща някакво участие в погребението на Полиник. В самото начало на пролога разговорът между Антигона и Исмена изяснява необходимите обстоятелства: двамата братя загиват в двубой, обсаждащите войски напускат […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Облика на патриархалния свят в Каравеловата повест “Българи от старо време”

Патриархално-родовият свят е свят на затвореност и установеност.Целият живот в него е съсредоточен около семейственото добруване и социално признаване.Авторитетът на старейшинското и мъжкото начало не подлежи на оспорване.Неговата воля и неговите изисквания са воля и норми за всички останали.Доброто име,родовата част, опазването на престижа са висшите морални и нравствени повели,а личните потребности,индивидуалните страсти и копнежи […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Образът на везира от поемата “Изворът на белоногата”

“Изворът”на българското достойнство остава завинаги “вграден”в художественото пространство на Петко-Славейковата творба ”Изворът на белоногата”.Красивата легенда за Гергана,останала вярна на любимия си към българското,звучи със стародавните гласове на митологичното предание, преплетено с народнопесенните стихови послания на Славейков.Чрез своето произведение той успява да вдъхне родолюбие и дух. подкрепа на своя народ, така нужни им за борбата срещу […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Нравствената красота на Гергана в „Изворът на белоногата”

Поетичният поглед на П.Р.Славейков в поемата „Изворът на белоногата” е насочен към родовия дух на българина към неговите нравствени „извори”,формиращи голямата възрожденска мяра за личното достойнство на човека.Идеята за наследената духовна сила на рода е въплатена в художествения образ на Гергана.Нейният нравствен облик е съзвучен с фолклорната представа за човешка красота: „Гергана,пиле шарено, Гергана, кротко […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ОБРАЗА НА ГЕРГАНА – НАЦИОНАЛНИЯТ ОТГОВОР НА ДРУГИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННИ СЪБЛАЗИ

Поетът Петко Славейков е роден в гр.Търново, в семейството на беден казанджия.Със своят буден ум, проницателност патриотичност дух и любов към народа , той се изявява като народен будител и поет в епохата на Националното Възраждене. Славейков заедно с Ботев слагат началото на първите български епически поеми.Той написва три поеми от които най-известната е “Изворът […]

Page 1 of 212