Home » Posts tagged with » война

23 постера на Червения кръст от ВСВ

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

23 постера на Червения кръст от ВСВ

Вероятно знаеш, че Червеният кръст е свършил (и продължава да върши!) страшно много неща за 149 години, но сигурно не знаеш, че те са “виновниците” за някои невероятни постери. Тези плакати от Втората световна война показват огромно разнообразие от творчески талант в период от пет години. Приятно разглеждане!

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Илиада” – художествено изображение на омировото време

Един от първите старогръцки автори е Омир. Той създава две поеми – „Или¬ада” и „Одисея”, с които остава в историята. Направените сравнения и изследвания доказват, че омировите творби приличат на народнопесенни произведения, но същевременно са и лично творчество. Те имат тема, композиция , образите на героите са характерни само за личното творчество. Авторството на Омир […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Война в “Илиада”

В епическата поема “Илиада” Омир засяга вечната тема за войната и нейното място в човешкия свят. С характерния за него стил значението на войната в “Илиада”е разкрито чрез изграждането на многопланов художествен образ, представящ нейните житейски измерения за античния човек . Войната в Омировия свят е житейска реалност. По време на война се доказват войнската […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

„Илиада” – между войната и мира

В Омировата „Илиада” представите за мира и войната се преплитат. Животът на древният човек е бил наситен с кръвопролитни битки и смърт. След тежките съоръжения той намира пристан у дома, където мирно и щастливо преминават дните му. В поемата на Омир непрекъснато се редуват мирни и военни сцени, гняв и примирение. Така се създава широко […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Войната и помирението в “Илиада”

Поемата „Илиада” на Омир е част от културното наследство на цялото човечество. В нея художествено е отразен животът на древните гърци.Старогръцката литература определя нравствената тематика в по-нататъшното развитие на литературата. Произведението на Омир „Илиада” отразява развитието на елинската култура в продължение на векове. Темата за войната и помирението е обект на художествена интерпретация в „Илиада”. […]

Page 1 of 3123